Klima-
knappen

Klimaknappen

Løsning: Projektet er sat i verden for at udvikle en intelligent styringsenhed – Klimaknappen – der vil mindske energiforbruget i almene boliger med udgangspunkt i beboerens termiske komfort. Fremgangsmåden er simpel – når beboeren fryser, så trykkes der på knappen og varmen justeres automatisk gennem den intelligente styringsenhed. Denne data lagres anonymt og anvendes i styringsenhedens algoritme, så varmeforbruget holdes på det laveste niveau uden beboeren oplever at fryse. Udviklingen af Klimaknappen er baseret på allerede eksisterende og testede løsninger, hvor samspillet på tværs af disse skal udvikles og sammenkobles i en ny applikation. Klimaknappen vil løbende under projektet blive testet hos Boligselskabet Sjællands beboere.

Værdi: 40% af den vestlige verdens primære energi kommer fra bygninger, hvoraf en stor del går til f.eks. opvarmning, køling, belysning og ventilation – altså de parametre som er med til at skabe indeklimaet i bygningerne. Denne udfordring tager Klimaknappen op, som netop udvikles til at optimere energiforbruget i almene boliger ved at påvirke beboernes måde at styre deres termiske komfort - med udgangspunkt i beboernes adfærd.

Løsningen forventes at kunne reducere energiforbruget med 15%. For en bebyggelse med 172 lejligheder og et årligt forbrug på 1.810.000 kWh og 1.268.00 kr./år, vil reduktionen give en årlig besparelse på 190.000 kr. Yderligere vil løsningen kunne afhjælpe de problemer og omkostninger der opstår ved en skimmelsvamp sanering – ikke blot de økonomiske, men også de materielle og helbredsmæssige omkostninger, som skimmelsvamp kan medføre.

Projektstatus: Udviklingen af løsningen er udsprunget af COCONF18, og i august 2019 modtog partnerne tilsagn under Innovationsdistrikt Sjælland og forventes afsluttet i foråret 2022. Projektet har i seneste varmeperiode testet og videreudviklet klimaknappen og indsamlet data i 9 boliger hos Boligselskabet Sjælland. I kommende varmeperiode 21/22 skaleres testkapaciteten til min. 24 boliger.

Partnere

Climaid, DTU, NorthQ, Danfoss og Boligselskabet Sjælland

Status

Igangvaerende

Kontakt

Christina Melgaard, Projektleder