Foto fra Terrorsikring 2018

Foto fra Terrorsikring 2018

Foto fra Argo Roskilde

CORO, Co-lab Roskilde
Vi er et non-profit medlemsdrevet innovationslaboratorium, hvor vi skaber vækst, vi er stolte af, til gavn for samfundet. I tværsektorielle partnerskaber udvikler, afprøver og realiserer vi nye løsninger med Roskilde og omegn som testplatform.

Indsatsområder

Ud fra fælles interesser samles vi i klynger om udvalgte indsatsområder. Klyngerne arbejder på at løse samfundsmæssige udfordringer – primært gennem innovationsprojekter, hvor CORO-sekretariatet sørger for fremdrift. Hver klynge har en styregruppe, som sætter retningen og sikrer engagementet ved at mobilisere ressourcer.

Vælg en klynge ovenfor og se det tilhørende indsatsområde og styregruppen for klyngen.

Swipe for at se flere - har du en iPhone skal du klikke på ikonet 2 gange

Klyngen for Diversitet arbejder for, at integration på arbejdspladser går hånd i hånd med forretningsudvikling. Et særligt indsatsområde er at løfte virksomheders kompetencer til at rumme flere forskellige kulturelle baggrunde og tilgange. Det er nødvendigt for at være konkurrencedygtig i et globaliseret samfund under hastig forandring.

Styregruppe: Linnea Gullviva Ytting, PH Absalon; Lotte Gerup, Chr. Hansen; Qerim Selmani, Roskilde Kommune; Mette Brandt, CLAVIS og Louise Tranekjær, Roskilde Universitet

Kontaktperson: Karolina E. Osipowska Send email

Klyngen for Kompetencer arbejder for at matche kvalificeret arbejdskraft med virksomheders aktuelle og fremtidige behov. Vi udvikler og tester nye koncepter for samspil mellem videninstitutioner, private virksomheder og offentlige organisationer. Det handler om at sikre en tæt dialog om kompetencebehov og strategiske udfordringer og muligheder.

Styregruppe: Allan Grønbæk, Roskilde Universitet; Christina Jespersen, DTU; Christopher Hollyoak Frederiksen, JKS; Jesper Henriksen, Spar Nord Roskilde; Michaeel Emborg, ROCKWOOL A/S; Rune Stæhr, Roskilde Kommune; Vibeke Pakkenberg, Roskilde Tekniske Skole; Jens Lautrup Nørgaard (tovholder), Zealand - Sjællands Erhvervsakademi;

Kontaktperson: Martin Thuesen Send email

Klyngen for Social Innovation arbejder for at løse komplekse, samfundsmæssige udfordringer. Vi udvikler nye processer, produkter og services, såvel som nye organisationsformer og forretningsmodeller ved at involvere borgere og brugere samt drage nytte af den sociale mangfoldighed.

Styregruppe: Dorthe Hove Olesen, Roskilde Festival Gruppen (tovholder); Mikkel Snorre Wilms Boysen, PH Absalon; Pernille Kapler Andersen, Roskilde Kommune; Katia Dupret, Roskilde Universitet.

Kontaktperson: Karolina E. Osipowska Send email

Klyngen for Bæredygtighed arbejder for at skabe løsninger der er socialt, økonomisk og miljømæssigt bæredygtige. Vi er en platform for udvikling og afprøvning af nye koncepter, som vi kvalificerer ved at involvere en bred kreds af aktører med forskellige perspektiver. Det åbner op for nye løsninger, der implementeres såvel lokalt som globalt.

Styregruppe: Anja S. Hansen, Aarhus Universitet; Anne B. Jørgensen, Roskilde Kommune; Bo Jørgensen (tovholder), Boligselskabet Sjælland, Christina Jespersen, DTU; Michaeel Emborg, ROCKWOOL A/S; Hanne Stensen Christensen, Argo; Henning S. Lambertsen, Damgaard Rådgivende Ingeniører; Johnny Vinkel, Himmelev Gymnasium; Mogens Riber, Roskilde Universitet og René la Cour Sell, Roskilde Kongrescenter.

Kontaktperson: Martin Thuesen Send email

Klyngen for fødevarer arbejder for at sikre en bedre fødevarekultur og maddannelse. Vi udvikler, tester og udbreder nye koncepter, der kan understøtte den bæredygtige dagsorden og styrke fagligheden på området.

Styregruppe: Birgitte Degnegaard, Madkulturen; Glenny Hansen (tovholder), ZBC og Lene Toft Simonsen, Roskilde Kommune

Kontaktperson: Anna Emilsdóttir Send email

Netværksklyngen for Velfærd er under etablering. Netværksklyngen arbejder med at udvikle tværgående velfærdsløsninger til gavn for patienter/borgerne, fx ved at se på sektorovergange og andre særlige tværgående problemstillinger.

Kontaktperson: Camilla Hansen Send email

Netværksklyngen International er under etablering. Ambitionen er at styrke, udvikle og profilere internationale fællesskaber, partnerskaber og samarbejder gennem projekter med internationale perspektiver og med fokus på vækst for COROs medlemmer. Herunder tiltrækning af internationale virksomheder til Roskilde.

Kontaktperson: Karolina E. Osipowska Send email

COconference er det perfekte sted at få afprøvet, om vores idéer vil virke i praksis. Vi får lov til at tænke ud af boksen og være ekstra kreative i sådan en proces. Samtidig har det i høj grad været muligt at lave løsningsforslag med andre innovatører fx Damgaard Rådgivende Ingeniører, Danfoss, SC Nordic, isoplus og Racell i løsningsforslaget til Fors A/S.

– Jesper Jøns Rømer, partner hos Damgaard Rådgivende Ingeniører.

"Det overordnede tema om bæredygtighed berører næsten alle dele af samfundet. Det er noget, vi som videninstitution er nødt til at forholde os til – både i forskningen og i vores øvrige virksomhed."

– Peter Kjær, Prorektor Roskilde Universitet

"Ofte opfatter innovatører hinanden som konkurrenter, men med COconference, er der skabt en tryg platform, der opfordrer til samarbejde og synergi mellem virksomheder."

– Ulrik Eggert Knuth-Winterfeldt, Teamleder for Energi & Forbrug, Civilingeniør, Boligselskabet Sjælland

”COconference er fantastisk for de studerende, fordi de får lov at arbejde med ægte udfordringer fra erhvervslivet og den offentlige sektor, og dermed kan komme ud og prøve sig selv af i praksis på en helt ny måde.”

– Jan Nepper Bjerre, Adjunkt med speciale i udviklingen af fremtidens velfærdssamfund, Absalon Professionshøjskole

Medlemsfordele

Mangfoldigheden er vores største styrke. CORO går på tværs af sektorer, og aktiverer 12.000+ medarbejdere og 46.000 studerende i åbne innovationsprocesser. Du kan tage del i vores innovative økosystem ved at blive medlem som virksomhed, videninstitution, offentlig organisation eller noget helt fjerde.

 • COlab

  Du får adgang til testplatforme, udstyr og faciliteter. Få udviklet, afprøvet og implementeret dine nye koncepter, forretningsmodeller og produkter hos Roskilde Festival, Roskilde Kommune, RUC, DTU eller andre medlemmer.

 • COcreation

  Som udfordringsgiver, innovatør eller testplatform deltager du i udviklingsprojekter med vidt forskellige aktører. I workshops, hackathons, innovationsforløb eller projektgrupper, samskaber vi nye løsninger.

 • COpilots

  De rette partnere kan føre dig videre i din innovationsproces. Få fx hjælp til projektledelse, udvikling og kvalificering af din ide, involvering af brugere eller udbredelse af din løsning.

 • COmeet

  Få input til din forretning gennem vidensdeling i netværket. Fra medlems- og klyngemøder samt events kan du hente inspiration og skabe relationer til nye samarbejdspartnere.

 • CObrand

  Du indgår i et strategisk partnerskab, hvor dit brand opnår større opmærksomhed og bliver forbundet med positive associationer. Sammen når vi nye målgrupper, og du forstærker din markedsposition.

 • COfund

  Vi mobiliserer de ressourcer, der skal til for at realisere dine idéer og skalere løsninger globalt. CORO fungerer som ekstern udviklingsafdeling, og du får mulighed for at indgå i ansøgninger om midler, sponsorater mm.

BLIV MEDLEM
AF CORO

Vil du være med til at skabe vækst vi er stolte af?

Nyhedsbrev

Få nyheder om COROs aktiviteter direkte i din indbakke

Nyhedsbrev

Er du interesseret i at modtage COROs nyhedsbrev?

Tilmeld dig her! x